Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Zbigniew Stąsiek

Opis

Mgr inż. rolnictwa, nauczyciel, działacz społeczny. Ur. 28 czerwca 1953 r. w Mirczu, powiat hrubieszowski (woj. lubelskie). Obecnie zamieszkały w Siedlcach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości Nowosiółki (1968) i Technikum Rolniczego w Turkowicach w pow. hrubieszowski (1973), studiował w latach 1973-1978 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie, otrzymując dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Zdobywanie wiedzy z nowych obszarów zawsze było dla niego elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu – dlatego ukończył kilka studiów podyplomowych, wśród nich przedsiębiorczość na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie Dział Komunikacja Interpersonalna, wzmocniły wrodzone zdolności nawiązywania i utrzymywania przyjaznych stosunków międzyludzkich charakteryzujących społecznika.

Do Związku Młodzieży Wiejskiej wstąpił w 1972 r. w Technikum Rolniczym w Turkowicach i wspólnie z kolegami zakładał Koła LZS-u w powiecie hrubieszowskim. Działalność organizacyjną kontynuował na uczelni. Po studiach (1978) rozpoczął pracę jako nauczyciel, a od 1985 r. – dyrektor jednego
z nielicznych w kraju Zespołu Szkół Rolniczo-Łąkarskich w Radoryżu Smolanym w ówczesnym woj. siedleckim. Jako młody nauczyciel był opiekunem kilku różnych organizacji szkolnych (PTTK, LZS, Koła łąkarzy), reaktywując w 1980 r. ZMW na terenie szkoły. Po trzech latach aktywnej działalności, Szkolne Koło ZMW z Radoryża Smolanego wygrało ogólnopolski konkurs na najaktywniejszą organizację szkolną ZMW. Prężna społeczna działalność na tym polu została dostrzeżona i zaowocowała wyborem w 1984 r. na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Siedlcach. W maju 1986r. Wojewoda Siedlecki powołał go na stanowisko Kierownika Oddziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, otrzymując zadanie nadzoru nad całą oświatą rolniczą tego województwa. Przyjmując to stanowisko, wiedział doskonale, że wzrastają możliwości propagowania ZMW w środowisku oświatowym, z czego skrzętnie korzystał.

W internatach Zespołów Szkół Rolniczych: Janowa, Łukowa, Miętnego, Radoryża, Siedlec, Sokołowa, Węgrowa odbywały się sesje Wszechnicy Rodziny Wiejskiej. Baza internatowa tych szkół wykorzystywana była do międzynarodowej wymiany młodzieży z Czechosłowacji i miasta Kirowa b. Związku Radzieckiego, do których to krajów wyjeżdżała młodzież woj. siedleckiego zrzeszona w ZMW. Jest to okres dynamicznego rozwoju Związku Młodzieży Wiejskiej struktur rejonowych i gminnych. Przewodniczący ZW ZMW w Siedlcach Zbigniew Stąsiek współdziałał w tym czasie z takimi działaczami jak m.in.: B.Wjtaś, A.Boduch, K.Rozum, Z.Ksionek, B.Pieńkowska, J.Jodełka, B.Ochnik, T.Gochnio, T.Sarnowski, D.Gawlik, M.Zubek, E.Ornowski, W.Mika, M.Sułkowski, K.Borkowski, P.Bronisz i wielu innych. Głównie na bazie szkolnictwa rolniczego organizowano: Olimpiadę Wiedzy o Wsi, Olimpiadę Producentów Rolnych, Konkurs Orki, Poznajemy się po malwach, Rowerem wszędzie, itp.

W 1987 r. był przedstawicielem oświaty środowiska wiejskiego podczas miesięcznego pobytu polskiej delegacji organizacji młodzieżowych na Kubie.
Zbigniew Stąsiek od 1982 r. był członkiem Zarządu Krajowego ZMW, pełniąc w nim funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, a następnie wybrany został na funkcję Przewodniczącego Krajowego Forum Nauczycieli Środowisk Wiejskich i Małych Miast. Funkcję tę pełni nadal.

Organizując prace Krajowego Forum Nauczycieli, skutecznie doprowadził do powołania przez Ministra Rolnictwa – Krajowego Komitetu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych z siedzibą w Siedlcach. Minister Rolnictwa powołał go na przewodniczącego tej Olimpiady. Komitet działał zupełnie społecznie, ale bardzo aktywnie pozyskując środki na cenne nagrody. Już po kilku latach stałe grono sponsorskie liczyło kilkadziesiąt podmiotów. Corocznie w eliminacjach na poziomie kół ZMW, województwach i przez dwanaście lat w finale krajowym w Siedlcach, brało udział około 15 tys. młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Atrakcyjne nagrody, wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, podkreślany przez uczestników obiektywizm ocen sprawiły, że patronat nad Olimpiadą objął Premier, a następnie Marszałek Sejmu RP. Znaczący wkład w wyniesieniu Olimpiady na tak wysoki poziom wnieśli również: Prezes Rady Krajowej ZMW Wojciech Olejniczak, K. Karpa, J. Turowski, W. Khun, K. Grzegorczuk. S. Kiljańczyk.

W latach 1992 – 2002 wspólnie z Zarządem Krajowym ZMW organizował i osobiście prowadził letni wypoczynek dla rodzin - opiekunów Szkolnych Kół ZMW oraz dzieci z rodzin najuboższych. Kolonie i obozy prowadzone były na terenie Ośrodka ZMW Ignacówka w Pobierowie nad morzem, Kownatkach na Mazurach, Białym Borze, Ośrodku ZMW w Okunince k/ Włodawy oraz w Serpelicach nad Bugiem. W osiemnastu zorganizowanych w tym okresie turnusów szkoleniowo-wypoczynkowych, pracowała kadra oświatowa z Krajowego Forum Nauczycieli, wszyscy non-profit.

Od początku lat dziewięćdziesiątych Zbigniew Stąsiek pracuje w ZSR Siedlce pełniąc rolę opiekuna Koła ZMW. W 1994 r. jako Przewodniczący Krajowego Forum Nauczycieli, stał na czele 45-osobowej Polskiej delegacji, biorącej udział w miesięcznym wyjeździe studyjnym na zaproszenie rządu Danii, przewodzącej wówczas Unii Europejskiej. Z jego inicjatywy odbył się też następny wyjazd polskich nauczycieli do tego kraju. Na prośbę ZK ZMW w latach 1997-2001 organizował oraz wykładał na kursach z zakresu małej przedsiębiorczości przeznaczonych dla studentów uczelni warszawskich (AM, SGGW, Politechniki, UW) oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kilku powiatów woj. lubelskiego i mazowieckiego. Marszałek województwa mazowieckiego powołał go w tym czasie na społeczną funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego „Ekoland”. W 2002r. Wojewoda Mazowiecki powołuje go na funkcję Dyrektora Kuratorium w Warszawie Delegatura w Siedlcach. W następnym roku został Dyrektorem Biura Poselskiego Premiera, a następnie Marszałka Sejmu RP – Józefa Oleksego.

W latach 2006 – 2009 pracował w Akademii Podlaskiej, mając za zadanie promocję tej uczelni. Od 2009 r. jest zatrudniony w Polskim Radiu S.A. w Warszawie w Dziale Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi. ZMW stało się dlań płaszczyzną wyzwolenia w formie działania jego lewicowych przekonań i predyspozycji. Meandry obecności ZMW na scenie politycznej kwituje krótko: sięgano po wypróbowany kruszec ZMW jak żle się działo w ruchu młodzieżowym, a jak dobrze – zabierano się do likwidacji ZMW. Od 2011 r. już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Siedlcach. W dn. 13 maja 2012 r. wybrany został wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD na Mazowszu. Wraz z żoną Anną wychował córki Kingę i Małgorzatę. Za swoją postawę na płaszczyźnie zawodowej i działalność społeczną odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz licznymi odznakami, m.in. Zasłużony dla ZMW, Zasłużony dla Rolnictwa".

źródło: Przedruk z książki: "Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego" Pod redakcją dr Elzbiety Wojtas - Ciborskiej; słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego Tom 3; str 371 -373

Kontakt

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
© 2018 SLD. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem