Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Opis

Profesor doktor habilitowana w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Autorka licznych publikacji, m.in.:

Artykuły:

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Arkadiusz Cudak, Skuteczność referendów lokalnych w sprawie odwołania organów gminy w kontekście propozycji legislacyjnych dotyczących frekwencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2014, nr 1 (26), 214-230;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Women in legislature after II World War, "Pedagogika Rodziny" 2014, vol 4, nr 1, 55-63;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Jolanta Kantola, "Polityka równości płci w Unii Europejskiej", "Pedagogika Rodziny" 2013, vol 3, nr 1, 293-296;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w czasach Polski Ludowej - pasywne czy aktywne?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2013, nr 1, 192-203;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Mechanisms of enhancing female political participation in Scandinavian countries, "Pedagogika Rodziny" 2013, vol 3, nr 2, 81-89;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1918-1939, "Studia Wyborcze" 2013, nr 15, 49-66;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, The influence of voting system on electoral participation of women in Poland, "Journal of Intercultural Management" 2013, vol 5, nr 2, 91-100;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Upowszechnianie praw politycznych polskich kobiet w kontekście innych krajów europejskich, "Pedagogika Rodziny" 2013, vol 3, nr 3, 63-73;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce, "Pedagogika Rodziny" 2013, vol 3, nr 1, 55-64;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie przyczyną niskiej partycypacji płci żeńskiej w sferze polskiej polityki, "Pedagogika Rodziny" 2012, vol 2, nr 4, 49-63;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Uregulowania prawne dotyczące reprezentacji kobiet w kolegialnych organach władzy w Polsce w kontekście wyników wyborów parlamentarnych w 2011 roku, "Studia Wyborcze" 2012, nr 13, 7-22;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentatywność kobiet w strukturach samorządu na przykładzie Łodzi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2011, nr 3, 107-120;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce, "Przegląd Politologiczny" 2010, nr 2, 15-22;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wpływ nowych regulacji prawnych na zwiększenie referendów lokalnych w sprawie odwołania organu wykonawczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2010, nr 1, 86-94;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Etapy ewolucji samorządowych kampanii wyborczych na przykładzie Łodzi na przełomie lat 1990-2006, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2009, nr 2, 94-105;

Monografie, skrypty, podręczniki:

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2014;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w polskich organach kolegialnych w latach 1919-2011, Toruń: "Mado", 2013;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wybory samorządowe w Łodzi w latach 1990-2006, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011;
 • 20-lat łódzkiego samorządu. Pięć elekcji - pięć kadencji 1990-2010, Łódź: Wydawca Urząd Miasta Łodzi Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej, Łódź 2010.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach samorządowych w 2010 r. do Rady Miasta Łodzi i Rady Miasta Krakowa (w:) Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. Bogusław Kotarba, Anna Kołomycew, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, A Different Look at Introducing Quota System Concerning Larger Women Representation on Ballots in Poland (w:) "Otherness" in various social contexts, red. Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Sandy: ECKO House Publishing, 2011;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Metody zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet w Polsce (w:) Cechy - procesy - przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. Waldemar Paruch, Przemysław Maj, Tomasz Koziełło, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011;
 • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Inne spojrzenie na wprowadzenie w Polsce zmian kwotowych dotyczących większej reprezentacji kobiet na listach wyborczych (w:) Inność, indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?, red. Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Łódź: Leader-Great Publishers, 2011;

Prof. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak specjalizuje się w polityce lokalnej i partycypacji politycznej kobiet.

Ponadto Pani Profesor jest absolwentką Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez kilka lat prowadziła w PWSFTViT wykłady z komunikacji w mediach.

Ukończyła  także liczne kursy m.in. zdała egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, kurs kwalifikacyjny ”Nadzór pedagogiczny” oraz posiada Certyfikat ukończenia „Szkolenia dla Beneficjentów na temat wykorzystania EFS w ZPOORR”, a także podyplomowe studia „Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Samorządowiec

Od 2002 roku jest radną Rady Miejskiej w Łodzi. W kadencji 2014-2014 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi. Autorka wielu uchwał dotyczących edukacji i seniorów, m.in. powołania miejskiej rady seniorów na nowych zasadach, utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej, powołania zespołu ekspertów do wypracowania standardów miasta przyjaznego seniorom.

Dzięki temu, że została radną, dostała szanse współpracy z bardzo wieloma ciekawymi osobami. Jak pisze w artykule „Samorząd w różnych odsłonach” opublikowanym w Kronice miasta Łodzi, kwartalnik 1(73)2016, W każdym roku swojej działalności poznajęludzi bliskich mi, bo potrafiących realizować swoje pasje - ludzi pracowitych, wyróżniających się zapałem i bezpośredniością.

Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu interesujących imprez, m.in. ‘Kobieta niezwykła – gdzie wyciąga z cienia kobiety, które robią coś niezwykłego dla innych oraz ostatnio zorganizowała w Łodzi Strefę Kibicek na Euro2012. Współpomysłodawcznyni portalu „Łodzianka w potrzebie”. W latach 2012-2016 pełniła funkcję przewodniczącej Forum Kobiet w województwie łódzkim. Za działalność na rzecz kobiet otrzymała nagrodę przewodniczącego SLD „Stalowego goździka 2015”.

Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Województwa Łódzkiego SLD,

16 kwietnia 2016 r. została wybrana na przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SLD, a 21 maja członkiem Zarządu Krajowego SLD.

Od 14 lat startuje w wyborach samorządowych z listy SLD, co świadczy o trwałości jej przekonań.

Zapraszamy na jej stronę na Facebooku.

Kontakt

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
© 2018 SLD. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem