Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Na wniosek SLD sesja dot. jakości powietrza w Kielcach już w marcu.

Radna Joanna Grzela wniosła w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Kielce punktu dotyczącego problemu jakości powietrza (smogu) w Kielcach. Kieleccy radni będą debatować na ten temat na sesji, która odbędzie się w marcu. Wiceprezydent Andrzej Sygut poprosił o zmianę wnioskowanego terminu, aby umożliwić kieleckim urzędnikom rzetelne przygotowanie się do debaty.

Jak czytamy we wniosku, stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach od ponad roku wykazują wielokrotne przekroczenie norm stężenia pyłów PM10. Sprawa jest ważna, ponieważ w PM10 zawarty jest m.in. benzo(a)piren, który jest rakotwórczy. Według ekspertów WHO przy stężeniu PM10 - 150 µg/m3 (trzykrotnie ponad normę) umieralność w krótkim czasie wzrasta o 5 proc. To duże zanieczyszczenie powietrza pyłem, zdaniem lekarzy, będzie dawało skutki dopiero po jakimś czasie w postaci przewlekłych schorzeń oskrzeli, układu krążenia czy naczyń mózgowych. Jednym z objawów działania smogu jest aktualnie skomplikowany przebieg grypy i czas leczenia tej wirusowej choroby, która u niektórych osób zamienia się w bakteryjną i wymaga leczenia antybiotykowego .

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza PM10, zalicza się:

 1. dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, będące w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju;
 2. kobiety w ciąży;
 3. osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na zwiększoną podatność na zachorowania;
 4. osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę;
 5. osoby wykonujące wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. praca fizyczna, trening sportowy).

W związku z tym, podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, powinno być priorytetem dla władz miasta. W wielu samorządach na przełomie 2017 roku i 2018 roku doszło do nadzwyczajnych sesji inspirowanych przez włodarzy miast (Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Tychy, Kraków, Lublin, Włocławek, Racibórz) i debat poświęconych zanieczyszczeniu powietrza i sposobom walki ze smogiem.

Zorganizowanie takiej debaty, zdaniem Radnych Klubu SLD, jest niezwykle potrzebne także w Kielcach.

Mając na uwadze dotychczasowe działania władz Kielc oraz zapisy „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r., a w szczególności: „Monitoring realizacji PONE (2017) powinien również obejmować stałą kontrolę jakości powietrza na terenie miasta, biorąc pod uwagę zmienność czasową i przestrzenną jakości powietrza. Dynamiczna mapa jakości powietrza, oparta o modelowanie zanieczyszczeń, walidowane wynikami PMŚ i wsparte dodatkowymi danymi o stanie jakości powietrza może stanowić skuteczne narzędzie zarządzaniem jakością powietrza w mieście” oraz zawarte w nim dane historyczne dotyczące zanieczyszczenia Kielc, proszę o uwzględnienie następujących informacji w debacie:

 • czy miasto Kielce ma swój całodobowy, stały monitoring stanu powietrza, czy jest kompletny i czy pokrywa całe miasto;
 • czy władze miasta rozważają możliwość zakupu pyłomierzy;
 • czy władze miasta otrzymują na bieżąco informacje na temat przekroczeń norm pyłów w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca;
 • w jaki sposób władze miasta ostrzegają kielczan o przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza (i jaka jest skuteczność w dotarciu do mieszkańców z informacjami o tych przekroczeniach);
 • mając na uwadze powyższy punkt - jakie zalecenia władze miasta przekazują kielczanom w dniach, kiedy jest duże stężenie zanieczyszczeń i jakimi kanałami je dystrybuują;
 • jakie działania ograniczające smog (inne niż wynikające z realizacji PONE) podjęły władze miasta w ostatnim roku;
 • jaki jest udział w powstaniu smogu transportu prywatnego, a jaki opalania indywidualnego w czasie rzeczywistym, nie w ujęciu historycznym (patrz: dane PONE);
 • czy władze miasta koordynują i wykorzystują dane dotyczące stanu zanieczyszczenia powietrza w Kielcach prowadzone przez różne podmioty;
 • czy władze miasta są w posiadaniu (lub opracowaniu) analizy wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia kielczan;
 • jaki był efekt wprowadzonej w przeszłości jednodniowej darmowej komunikacji miejskiej w związku z niebezpiecznym dla życia i zdrowia stanem jakości powietrza w Kielcach;
 • czy w związku z alarmową sytuacją dotyczącą stężenia pyłów PM10 jest w strukturze Urzędu Miasta w Kielcach osoba odpowiedzialna za bieżące monitorowanie informacji na temat stanu powietrza i zanieczyszczeń (także tych pochodzących z czujników zakupionych i zainstalowanych w ramach obywatelskiej inicjatywy www.smogkielce.pl).

Ponadto Klub Radnych SLD apeluje do władz miasta i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej do Radnych, o :

 • przygotowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Kielc przez następną dobę, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10;
 • poparcie apelu Rady Miejskiej w Łodzi, która zwróciła się do Związku Miast Polskich o wystąpienie do rządu o podjęcie inicjatywy przygotowania i realizacji kompleksowej polityki wsparcia samorządów w walce ze smogiem .

Co więcej, Klub Radnych SLD, mając na uwadze, iż walka ze smogiem jest wielopoziomowa, zwraca uwagę na pilną potrzebę przeprowadzenia, zarówno wśród dorosłych kielczan, jak i najmłodszych mieszkańców naszego miasta, programu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i skutków smogu dla życia i zdrowia ludzkiego (m.in. zwiększającego świadomość konsekwencji wykorzystywania niewłaściwego opału do ogrzewania mieszkań). Nieustające i rzetelne informowanie oraz edukowanie mieszkańców poprzez akcje edukacyjne i promocyjne o możliwości wymiany starych palenisk na sprawniejsze i ekologiczne oraz o szkodliwości spalania w piecach odpadów i paliw złej jakości może zwiększyć poziom świadomości w tym zakresie.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
© 2018 SLD. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem