Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

W sobotę 22 października 2016 r. obradowała Rada Mazowiecka Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W sobotę 22 października 2016 r. w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Gościem specjalnym była pani Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, która rzeczowo przedstawiła aspekty reformy edukacyjnej autorstwa PiS.

Nie ma żadnych argumentów wskazujących na to, żeby likwidować gimnazja, które przez 17 lat wrosły w krajobraz szkolnictwa. Wszystkie badania IBE pokazują, że nie ma powodu likwidować gimnazjów. Minister Zalewska wyjmuje pewne zdania z raportów, wkładając je jako prawdy jedyne słuszne. Powiedzenie w tej chwili, że gimnazja się nie sprawdziły jest dyskredytowaniem ich pracy przez 17 lat i ich wyników. Obniża poczucie wartości nauczycieli, którzy uczuli w tych gimnazjach. Jesteśmy 10. edukacją świata w wynikach nauczania. W Europie zajmujemy wysokie pozycje. Często 1 – 2 miejsce.

Ustawa blankietowa pozostawiająca do decyzji ministra właściwego do spraw edukacji sprawy, które powinny być delegowane ustawowo. Nie ma programów nauczania, brakuje ramowych planów nauczania i siatki godzin. Nie wiemy czego mają się dzieci uczyć. Edukacja jest taką dziedziną, która musi mieć pewną ciągłość i pełną stabilność.

Tak jak w demografii, tak i w edukacji, teraz niż demograficzny dotarł do liceów. Co 4 nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze pracy. Po wejściu dodatkowego rocznika, nauczyciele będą mieli zajęcie, ale ci z gimnazjum już nie do końca. Nie wszyscy z gimnazjum będą mieli odpowiednie kwalifikacje np. do nauki języka polskiego w liceum, czy też innych przedmiotów jak chemia lub geografia.

Członkowie Rady Mazowieckiej SLD podjęła decyzję o udziale członków organizacji w Marszu Niepodległości organizowanym przez Komitet Obrony Demokracji 11 listopada 2016r.

​Na 19 listopada 2016 r. zaplanowny został II Kongres Lewicy, który priorytety socjaldemokracji w Polsce:

  • walka o godność każdego człowieka, o poszanowanie jego podmiotowości i praw w kontaktach z władzami publicznymi i innymi obywatelami;
  • budowa państwa sprawiedliwości społecznej, troska o prawa pracownicze, wsparcie dla bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz innych osób zagrożonych biedą i ubóstwem, otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzieży (wsparcie ich wychowania, kształcenia, leczenia itp.);
  • przełamanie faktycznego dziś monopolu prawicy na narrację i politykę historyczną; walka o pluralizm w opisie i analizie przeszłości Polski, jej demitologizację i ukazanie wkładu lewicowej myśli społecznej i politycznej w walkę o niepodległość Polski oraz jej rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny;
  • wyrównywanie szans rozwojowych tak w kontekście jednostek (wsparcie dla jednostek), jak i uboższych wspólnot regionalnych i lokalnych; służyć temu powinna racjonalna redystrybucja dóbr poprzez budżet państwa i samorządów, zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej (nie tylko autostrady, ale drogi lokalne, koleje, powszechnie dostępny Internet, ośrodki kultury, edukacji, sportu), a także państwowe programy wspierania budownictwa komunalnego i różnych form spółdzielczości; instytucjonalne wsparcie drobnej i średniej przedsiębiorczości w zmaganiach z wielkimi korporacjami;
  • zagwarantowanie faktycznego równouprawnienia kobiet i ochrona praw mniejszości;
  • zapewnienie świeckiego charakteru państwa, wyraźne oddzielenie władz publicznych od religii i instytucjonalnych wpływów związków wyznaniowych;
  • polityka zagraniczna, promująca takie wartości, jak pokój, dialog, wszechstronna współpracę międzynarodowa, działania na rzecz rozwoju, demokratyzacja stosunków międzynarodowych;
  • walka o Europę socjalną, realizującą założenia socjaldemokratycznego modelu społecznego poprzez wyrównywanie szans rozwojowych i ograniczenie wpływu wielkich korporacji na politykę międzynarodową;
  • zwalczanie wszelkich przejawów radykalnego nacjonalizmu, szowinizmu etnicznego i dyskryminacji ze względu na odmienność rasową, kulturową i wyznaniową;
  • utrzymanie decentralizacji władzy samorządowej i zaprzestanie przejmowania kompetencji władz lokalnych przez instytucje rządowe.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
© 2018 SLD. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem