Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wojciech Olejniczak

 

Urodzony 10 kwietnia 1974 roku w Łowiczu. Mąż Anny Olejniczak. Ojciec Szymona i Marysi. 7 czerwca 2009 wybrany w okręgu wyborczym Warszawa do Parlamentu Europejskiego. Otrzymał  72 854 głosów wyborców.
 
Działalność publiczna
 
Od 2009          Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
Członek Komisji Rozwoju RegionalnegoCzłonek Komisji Rolnictwa i Rozwoju WsiCzłonek Delegacji do spraw stosunków UE – ChinyZastępca Członka Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE – Mołdawia
 
2007-2009        Przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica
 
2005-2008        Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 
2005-2007        Wicemarszałek Sejmu RP
 
2003-2005        Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządach Leszka Millera i Marka Belki
 
Przygotował polskie rolnictwo do integracji europejskiej. Szybko i sprawnie dokonano wówczas wypłat środków finansowych pochodzących z dopłat bezpośrednich oraz przygotowano absorpcję funduszy SAPARD i PROF przeznaczonych na dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach UE i umożliwienie polskim gospodarstwom wzięcie udziału we Wspólnej Polityce Rolnej.
 
2003                      Wiceminister rolnictwa w randze sekretarza stanu, pełnomocnik rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej
 
2001-2009         Poseł na Sejm RP
 
W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych, jak również w podkomisjach nadzwyczajnych, zajmujących się merytorycznym opracowaniem projektów ustaw przenoszących na grunt naszego prawa wytycznych i zaleceń związanych z przyszłym członkowstwem Polski w Unii Europejskiej. Dotyczyły one m.in. organizacji rynków rolnych, pomocy finansowej w gospodarce rybnej, zwalczania chorób zakaźnych i badania zwierząt rzeźnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ochrony prawnej odmian roślin. Przewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Organizacji Pozarządowych.
 
2000                       Członek sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiedzialny za stronę medialną i wizualną kampanii
 
2002 – 2007        Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 
1999 – 2002        Przewodniczący Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej
 
1999 – 2000        Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 
1997 – 1999         Prezes zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP – fundacja Skarbu Państwa
 
1996 – 1997         Przewodniczący Parlamentu Studenckiego na SGGW
 
Wykształcenie
 
2007                   Uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych SGGW
 
1997 – 1999       Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie na SGGW w Warszawie
 
1994 – 1997       Studia inżynierskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
1989 – 1994       Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie
  • Adres:
    Biuro Poselskie – Warszawa ul. Wilcza 23 lok. 29 00-544 Warszawa Polska
  • Telefon:
    Tel. +48 668 631 191
  • E-mail:
    warszawa@sld.org.pl
  • www:
    www.wojciecholejniczak.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J

  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R

  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Z