Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Prof. Joanna Senyszyn w Śląskiej Szkole Liderów SLD

dodano 2013-11-30 14:16 w kategorii: Ludzie

"Kobiety w polityce" to temat wykładu, który 30 listopada 2013 wygłosiła eurodeputowana, prof. Joanna Senyszyn w "Szkole liderów" Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Wiceprzewodnicząca omówiła przyczyny i skutki zbyt małego zaangażowania kobiet w politykę w Polsce, w Europie i na świecie. Wykład skonstruowany był wokół następującej tezy: Ponieważ wszystkie decyzje polityczne i finansowe mają płeć tych, którzy je podejmują, równowaga kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych zapewnia społeczeństwu zdecydowanie większe korzyści, natomiast brak równowagi płci jest sprzeczny z konstytucyjnymi gwarancjami równości.
 
Prof. Senyszyn mówiła między innymi o: 
- błędach wychowawczych popełnianych przez rodziców, szkołę i Kościół wobec dziewczynek,
- stereotypach determinujących karierę i życie rodzinne kobiet, 
- przyczynach nadreprezentacji mężczyzn w Sejmie, Senacie, Parlamencie Europejskim i parlamentach narodowych państw członkowskich,
- korzyściach wynikających z parytetów na listach wyborczych oraz parytetów w zarządach   i radach nadzorczych,
- przygotowanych w PE rozwiązaniach legislacyjnych mających doprowadzić do równości.  
 
Po wykładzie wywiązała się gorąca dyskusja. Jedno z pytań brzmiało: Skąd wziąć 50 proc. kobiet na listy wyborcze, skoro jest ich tak mało w partii i samorządzie? Należy prowadzić politykę afirmacyjną wobec kobiet. Uchwalać prawo, które zagwarantuje obecność kobiet na listach wyborczych, suwakowe rozmieszczanie kandydatek i kandydatów, połowę jedynek, dwójek itd. To wyborcy zdecydują o tym, kto będzie rządził i muszą mieć wybór - powiedziała prof. Senyszyn.
 
"Szkoła liderów" to znakomita regionalna inicjatywa Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD, to kuźnia przyszłych kadr Sojuszu, miejsce ścierania się poglądów, koncepcji rozwoju i programu SLD. 
 
Na zakończenie eurodeputowana kusiła do "polityki", przepysznymi jabłkami przywiezionymi ze wspaniałych sadów województwa świętokrzyskiego, gdzie poprzedniego dnia gościła wraz z liderami SLD.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.