Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

W 73 rocznicę Manifestu PKWN

dodano 2017-07-21 10:41 w kategorii: Informacje

Z inicjatywy członków Koła Nr 2 SLD w Krakowie, którego Przewodniczącym jest Sławomir Brodziński w czwartek 20 lipca 2017 roku w siedzibie krakowskiej "Kuźnicy" odbyło się okolicznościowe spotkanie poświęcone 73 rocznicy uchwalenia Manifestu PKWN. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek.

Zebrani uczestnicy spotkania przyjęli dokument o następującej treści;

W 73 rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN

Manifest PKWN zawierał podstawowe tezy i kierunki jakimi miała kierować się lewica przy odbudowie polskiego państwa, po najokrutniejszej w historii wojnie. Przywódcy zwycięskiej koalicji podzielili powojenną Europę na strefy wpływów, w skutek czego Polska znalazła się w radzieckiej strefie bez możliwości jej zmiany.

Wszystkim Polakom, którzy bez względu na przekonania i sympatie polityczne czynnie włączyli się w odbudowę kraju w nowych powojennych warunkach należy się wielki szacunek oraz podziękowania za poniesiony trud i wyrzeczenia. Szczególnie dzisiaj trzeba stale i dobitnie upominać się o należne im miejsce w historii, ponieważ aktualnie próbuje się uznać za patriotów nie tych, którzy podnosili kraj z ruin lecz tych, którzy poszli do lasu i z bronią w ręku czekając na III wojnę światową popełniali wiele zbrodni. Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem legalnym, uznawanym przez wszystkie kraje i stałym partnerem dla znaczących międzynarodowych organizacji. PRL powstał na częściowo zmienionym terytorium, w nowych granicach i w oparciu o nową doktrynę polityczną.

Należy docenić ogromny wysiłek jaki poniosło społeczeństwo w budowę nowego państwa. Manifest PKWN był znaczącym i doniosłym dokumentem na ówczesne czasy i na trwałe wejdzie do historii Polski. Uważamy, że wszelkie deprecjonowanie jego roli jest działaniem antypatriotycznym. Domagamy się rzetelnej i pogłębionej dyskusji o tamtym okresie bez dominującej obecnie arogancji, pieniactwa i zwykłego prymitywizmu. Pokoleniu, które żyło w tym czasie należy się uczciwa i sprawiedliwa ocena tamtych lat, ponieważ lansowana przez rządzące elity historia PRL jako czarna dziura jest w praktyce działaniem na szkodę państwa.

 

Zebrani na spotkaniu członków i sympatyków SLD w dniu 20 lipca 2017 roku.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.