Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

MANIFESTACJA Z OKAZJI 1 MAJA – ŚWIĘTA PRACY

dodano ponad tydzień temu, 2017-04-21 w kategorii: Akcje

Zbiórka przed Pomnikiem Zwycięstwa, Plac Ofiar Getta w Rzeszowie o godzinie 10.45. O godzinie 11.00 nastąpi rozpoczęcie manifestacji i zostaną wygłoszone okolicznościowe wystąpienia oraz uczczenie pamięci tych, którzy poświęcili życie w walce o pracę, wolność, równość i demokrację. Przemarsz przed pomnik Walk Rewolucyjnych i złożenie kwiatów.

Przywróćmy godną pracę

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia. W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego" zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy! Podobnie jak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekujemy szybszego tworzenia nowych – dobrych miejsc pracy i wielokrotnie wspólnie proponowaliśmy rządowi podjęcie działań w tej sprawie.

Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników
i bezrobociem. Sojusz Lewicy Demokratycznej w porozumieniu i wspólnie z OPZZ aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej zasady równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego". Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie. Sojusz Lewicy Demokratycznej  i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apelują do Polek i Polaków o aktywny udział w obchodach  1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.” Zwracamy się do członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz organizacji związkowych, partnerów politycznych i społecznych do udziału w manifestacji. Zapraszamy wszystkich, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja do udziału w manifestacji.

RW SLD 

Rzeszów 21.04. 2017 r.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.

Zamknij