Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Zarządu oraz Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD - 8 kwietnia 2017

dodano 2017-04-10 10:26 w kategorii: Informacje

W sobotę 8 kwietnia 2017 roku w siedzibie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD obradował Zarząd oraz Małopolska Rada Wojewódzka SLD wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatowych SLD w Małopolsce.

W trakcie obrad zebrani członkowie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD uzupełnili brakujący wakat w Radzie Krajowej SLD w związku z rezygnacją Kol. Dariusza Szczotkowskiego, wybierając w głosowaniu tajnym nowym czlonkiem Rady Krajowej SLD z Małopolski Kol. Małgorzatę Potocką aktualną Sekretarz Małopolskiej Rady Wojewódziej SLD.

Zebrani członkowie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD zatwierdzili także w formie uchwały sprawozdanie finansowe Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W dalszej cześci obrad dyskutowano o najbliższych wyborach samorządowych, postanowiono powołać w porozumieniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych zespoły programowe w okręgach wyborczych do Sejmiku, dyskutowano na temat zbliżającego się Święta 1 Maja, gdzie w większości powiatów w Małopolsce Rady Powiatowe SLD będą obchodziły uroczystości tego Święta, przedstawiono i przedyskutowano także harmonogram aktywności SLD w Małopolsce i kraju w okresie do końca czerwca 2017 roku.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.