Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Eurodeputowani SLD-UP przeciwko CETA

dodano tydzień temu, 2017-02-15 w kategorii: Informacje

Strasburg, 14.02.2017 r.

Oświadczenie Parlamentarzystów SLD-UP w PE w sprawie CETA

W związku z dużym zainteresowaniem kompleksową umową gospodarczo-handlową między Unią Europejską a Kanadą (CETA), Delegacja Polska SLD-UP informuje:

Popieramy rozwój handlu międzynarodowego, który jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz poprawy współpracy ponadnarodowej. Rozwój ten powinien być oparty na klarownych regułach i być korzystny dla wszystkich stron. W naszej opinii umowa CETA nie spełnia powyższych kryteriów.

Uzasadnienie:

 1. Populacja UE to ponad 510 mln osób, natomiast populacja Kanady to 36 mln. Zawarcie umowy CETA daje ułatwiony dostęp państwom członkowskim Unii Europejskiej do nieporównywalnie mniejszego rynku. Potwierdza to analiza1 przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiego, z której wynika, że wprowadzenie CETA, w zależności od zastosowanych rozwiązań, spowoduje:
 1. 0,05 – 0,07% wzrostu eksportu UE,
 2. 0,54 – 1,56% wzrostu eksportu Kanady,
 3. 0,02 – 0,03% wzrostu PKB w UE,
 4. 0,18 – 0,36% wzrostu PKB w Kanadzie.
 1. CETA może być furtką, przez którą także firmy z USA uzyskają ułatwiony dostęp do europejskiego rynku. Kanada związana jest z USA umową North American Free Trade Agreement, która może zostać wykorzystana przez rząd amerykański do wpływania na gospodarkę państw Unii Europejskiej.
 2. Nośniki energii oraz surowce są tańsze w Kanadzie. Może to osłabić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora chemicznego, producentów papieru czy nawozów sztucznych.
 3. Na CETA najbardziej skorzystają duże korporacje międzynarodowe, które mogą używać Kanady jako raju podatkowego, w celu unikania płacenia podatków w EU. Nie ułatwi natomiast ona sytuacji małych i średnich firm.
 4. CETA będzie miała bardzo silny wpływ na rolnictwo, w tym polskie. Kanada należy do największych eksporterów produktów rolnych i rolno-spożywczych. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w Polsce2  to 10,56 ha, natomiast w Kanadzie3 jest to 300 ha, co zwiększa efektywność ich rolnictwa. [i]


 1. http://trade.ec.europa.eu/doclib.docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
 2. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html
 3. http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2011001/p1/p1-01-eng.htm

    6. Istnieje ryzyko obniżenia standardów sanitarnych i fitosanitarnych wytworzonych w Kanadzie produktów, które będą dostępne na rynku europejskim. Może to obniżyć konkurencyjność europejskich firm, które muszą stosować się do rygorystycznych zasad panujących w UE. Dodatkowo nie jest jasna sytuacja w sprawie eksportu z Kanady żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) w tym pochodzenia amerykańskiego. Czynniki te będą miały istotny wpływ na zaufanie do standardów żywności europejskiej.

   7. CETA wprowadza nowy system rozstrzygania sporów inwestycyjnych między firmami, a państwami – specjalny system sądów inwestycyjnych, składający się 15-osobowego stałego trybunału apelacyjnego. System ten pomija instytucje krajowe i nie podlega kontroli demokratycznej. Sposób powoływania tych trybunałów oraz ich funkcjonowania budzi wiele kontrowersji.

Powyższe argumenty oraz fakt nie przesłania projektu umowy do kontroli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydowały, że członkowie Polskiej Delegacji SLD-UP uważają projekt tej umowy za szkodliwy i będą głosować za jego odrzuceniem.

Krystyna Łybacka

Bogusław Liberadzki

Adam Gierek

Janusz Zemke

Oświadczenie w sprawie CETAKomentarze

Wydarzenia

 • Ludzki Pan Jarosław Kaczyński

  wczoraj o 18:13

  - Triumfalizm i zajadłość z jaką Jarosław Kaczyński ocenia swą pozycję względem innych, przedstawiając samego siebie jako „ludzkiego pana”, każą wyrazić zniesmaczenie tego typu postawą - piszą Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD i Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD.czytaj więcej»

 • Żukowska: Zamiast zalesiania mamy wylesianie

  wczoraj o 11:43

  - Jesteśmy przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Śródmieście, gdzie ostatnio dokonała się rzeź drzew, rzeź była możliwa dzięki ustawie „Lex Szyszko” – powiedziała Anna-Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa Sojuszu i członkini śródmiejskiej organizacji SLD podczas konferencji prasowej SLD Śródmieście 22 luczytaj więcej»

 • Elsner: Zero złotych podatku

  przedwczoraj o 13:33

  Dzisiaj niemal wszyscy płacimy liniowy podatek dochodowy. W ustawie zapisano co prawda dwa progi podatkowe: 18 i 32 proc., ale ten drugi dotyczy znikomej części podatników. Jeszcze kilka lat temu podatek w wysokości 32 proc. płacił zaledwie co setny Polak - pisze Wincenty Elsner.czytaj więcej»

 • Wdzięczność...

  2 dni temu, 2017-02-20

  - Wdzięczność przepełnia moje lewicowe serce wobec pana redaktora Jakuba Majmurka z Krytyki Politycznej. Wdzięczność za tekst pt. „Opowieści z krypty, czyli nowy program SLD” - pisze prof. Bogusław Liberadzki. czytaj więcej»

 • 20 lutego - Dzień Sprawiedliwości Społecznej

  2 dni temu, 2017-02-20

  GODNE ŻYCIE dla wszystkich, a nie dobrobyt dla nielicznych. Dlatego niezmiennie żądamy godnej pracy (partnerskich stosunków pracy) zapewniającej godziwą płacę, czyli wynagrodzenie zaspokajające nie tylko podstawowe potrzeby człowieka, ale dające możliwość rozwoju osobistego. Godne życie to także dosczytaj więcej»

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.

Zamknij