Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

W obronie historii

dodano 2017-02-10 07:22 w kategorii: Ludzie

W Siemianowicach Śląskich jesteśmy już po dekomunizacji nazw ulic. W trakcie prac nad nowymi nazwami przedstawialiśmy propozycję SLD w tym zakresie. 

Dziś już obowiązują w naszym mieście nowe nazwy dla kilkunastu ulic. W trakcie styczniowych obrad Rady Miasta, jej przewodniczący Adam Cebula (SLD) zwrócił się o zachowanie starych blach z nieaktualnymi już nazwami, jako elementu historii naszego miasta. Jest to tym bardziej potrzebne, w momencie, kiedy dochodzi to prób zniekształcania historii naszego Państwa.

Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od władz miasta, czekamy na odpowiednie zagospodarowanie tych tablic. Komentarze

Wydarzenia