Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

W obronie historii

dodano 2017-02-10 07:22 w kategorii: Ludzie

W Siemianowicach Śląskich jesteśmy już po dekomunizacji nazw ulic. W trakcie prac nad nowymi nazwami przedstawialiśmy propozycję SLD w tym zakresie. 

Dziś już obowiązują w naszym mieście nowe nazwy dla kilkunastu ulic. W trakcie styczniowych obrad Rady Miasta, jej przewodniczący Adam Cebula (SLD) zwrócił się o zachowanie starych blach z nieaktualnymi już nazwami, jako elementu historii naszego miasta. Jest to tym bardziej potrzebne, w momencie, kiedy dochodzi to prób zniekształcania historii naszego Państwa.

Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od władz miasta, czekamy na odpowiednie zagospodarowanie tych tablic. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.